Keskiajan Turku -tapahtuman aikana Vanhalla Suurtorilla esitetään markkinanäytelmän muodossa keskiajan tapahtumia ja turkulaisten elämää keskiajalla. Näytelmä koostuu suurista käsikirjoitetuista kohtauksissa Vanhalla Suurtorilla ja Brinkkalan sisäpihalla kaikkina tapahtumapäivinä. Lisäksi improvisaation keinoin toteutetut kohtauksen yleisön joukossa luovat vaikutelmaa keskiajan torielämästä ja keskiaikaisesta Turusta. Kaikki näytelmän kohtaukset toimivat itsenäisinä kokonaisuuksinaan, mutta ne nivoutuvat yhteen yhtenäisen teeman avulla.

Tapahtuman markkinanäytelmä koostuu useista kohtauksista ympäri markkina-aluetta. Vaikka kohtaukset ovat toisistaan itsenäisiä, ne noudattavat yhteistä aikataulutusta. Näytelmän ohjaus perustuu ammattiohjaajan työhön ja näyttelijöinä toimii noin 50
harrastajanäyttelijää. Kohtaukset sijoittuvat seuraaville paikoille:
Markkinatori (Raatihuoneen lava ja Kaivo)
Porvari Klemetin piha (Brinkkalan sisäpihan lava)

Tämän vuoden markkinanäytelmän on ohjannut Riina Salmi ja käsikirjoittanut Petra Lähde. Näytelmämusiikista vastaa Kati Hatakka ja markkinanäytelmän puvustuksesta ja tarpeistosta Soile Karhu. Lavastus Svante Kotilainen ja Niklas Grönholm. Markkinanäytelmän tuottaa Turun Suurtorin keskiaika ry ja vastuullisena tuottajana toimii Merja Pirttikoski.

Vuonna 2024 markkinoilla eletään vuotta 1404

Markkinanäytelmä 2024

”Elämän ja kuoleman tanssi”

Elämän ja kuoleman tanssi on nimensä veroinen näytelmä: se kertoo elämästä unohtamatta kuolemaa, elämän väistämätöntä seurausta. Mitkä asiat liikuttavat keskiaikaista ihmistä? Mitkä ovat elämän ja kuoleman kysymyksiä? Toisaalta kunnia, usko ja kaita polku – toisaalta taas leipä, olut ja ilonpito. Verot on maksettava, rikokset sovitettava ja sopimukset solmittava. Markkinoilla kohtaavat tutut ja tuntemattomat, ilo ja suru, kuolevainen ruumis ja kuolematon sielu, ja kaikki käy ikuista, monipolvista tanssiaan. 

Näytelmässä on viisitoista kohtausta, jotka esitetään markkinatorilla ja Porvari Klemetin pihalla (Brinkkalan sisäpiha). Yli nelikymmenpäinen omistautunut harrastajanäyttelijäjoukko astuu keskiaikaisten turkulaisten ja kauempaa tulleiden markkinavieraiden rooleihin ja avaa markkinakävijälle ikkunan Turkuun Herran vuonna 1404. Näytelmän on käsikirjoittanut FM Petra Lähde ja sen ohjaa TeM Riina Salmi.

Turussa on elämää,

tanssia ja kauppiasta

huvitusta kaikenlaista

kuolo ei silti unhoon jää,

siis! Muista ilo tää!