136 000 besökare på Medeltidsmarknaden

Under fyra marknadsdagar, 27.6‒30.6.2019 reste vi i tiden, till år 1399, på Medeltidsmarknaden på Gamla Stortorget i Åbo. I år besökte inalles 136 000 personer Medeltidsmarknaden.

Medeltidsmarknaden arrangeras av den allmännyttiga föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry, som inte eftersträvar vinst i sin verksamhet.

Föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry tackar alla evenemangets besökare, samarbetspartners och frivilliga. Medeltidsmarknaden arrangeras igen i nästa år, 25‒28.6.2020.

 

Tilläggsuppgifter:
Suvi Kotilainen
producent-verksamhetsledare

tfn 040 132 9992
suvi@keskiaikaisetmarkkinat.fi
www.keskiaikaisetmarkkinat.fi