PRINCIPERNA FÖR ETT SÄKRARE TILLSTÅND

Turun Suurtorin keskiaika ry följer principerna för ett säkrare tillstånd i deras verksamheter och evenemanger. För oss innebär en tryggare tillstånd att alla har friheten att vara som de är, utan hån, diskriminering eller trakasserier. 

Marknaden, marknadsrepetition, evenemangen, föreställningar och andra relaterade evenemang är absolut fria från trakasserier och diskriminering.  

Utgångspunkten för principerna för ett säkrare tillstånd är att vi behandlar andra som vi skulle vilja bli behandlade.