Sök till skådespelare på Medeltidsmarknaden

Föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry söker skådespelare till sin amatörteaterproduktion på Medeltidsmarknaden i Åbo 2020. I produktion finns flera roller med låg tröskel som är lämpliga för personer i alla åldrar som är intresserade av skådespeleri eller av att ha medeltiden som hobby. Medeltidsmarknadens utomhusskådespel uppförs på Gamla Stortorget to–sö 25–28.6.2020.

 

Alla som är intresserade av skådespeleri kan söka!
Marknadsskådespelets roller är öppna för alla som är intresserade av skådespeleri oavsett ålder eller kön. Vi kräver ingen tidigare erfarenhet av att ha medeltiden som hobby eller av skådespeleri.  Viktigt är ändå ett öppet sinne, förmåga att kasta sig in i saker och vilja att arbeta i grupp. Medeltidsmarknadens konstnärliga arbetsgrupp består av olika proffs inom teaterbranschen, varför skådespelarna utlovas en intressant vår och sommar i produktionen. Vi söker också efter svenskspråkiga skådespelare till flera olika roller!

 

Råd för ansökan
Fyll i ansökningsblanketten och skriv även en fri beskrivning av dig själv och bifoga foto (max. 1xA4-sida) senast fredag 20.3.2020 kl. 15.00. Lägg märke till att ansökningsblanketten bör vara undertecknad för hand.

Blanketten kan returneras antingen per post till adressen Turun Suurtorin keskiaika ry / Tiina Hartikainen, Gamla Stortorget 3, 20500 Åbo eller per e-post till  tiina@keskiaikaisetmarkkinat.fi. De som väljs till produktionen får ett personligt meddelande om saken senast i början av april.

Skådespelarna börjar träffas vecka 16 då även de första övningarna arrangeras. Övningar hålls några kvällar varje vecka från april till juni. Det är viktigt att förbinda sig att delta i övningarna, så reservera tillräckligt med tid för dem i din kalender.

Ladda ner ansökan om att bli skådespelare HÄR.

 

Hurdant skådespel planeras?
Medeltidsmarknadens utomhusskådespel består av små scener som behandlar åbobornas liv på medeltiden. Skådespelet består av självständiga scener på Gamla Stortorget samt på scenen på Brinkkalas innergård. Scenerna som regisseras som improvisationsteater väcker medeltidens torgkultur till liv och ger en bild av det medeltida Åbo.

Alla skådespelets scener fungerar som självständiga helheter, men de förenhetligas genom ett särskilt tema. Det medeltida Åbo var en internationell och livlig handelsstad där olika stånd, språk, kulturer och åldergrupper möttes. Marknadsskådespelet erbjuder publiken en inblick i livet på medeltiden på ett underhållande vis och strävar också efter att göra publiken delaktig.

 

 

Mer information:
Tiina Hartikainen
projektarbetare

tfn 040 132 9994
tiina@keskiaikaisetmarkkinat.fi
www.keskiaikaisetmarkkinat.fi