Svar på Medeltidsmarknadens marknadsbesökares feedback

Medeltidsmarknaden sommaren 2019 var lyckad, för vilket vi kan tacka alla samarbetspartners till evenemanget och även den talrika skaran besökare! Er närvaro skapade äkta marknadsstämning på Gamla Stortorget!

Evenemangets arrangör, den allmännyttiga föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry, strävar efter att utveckla evenemanget, varför vi samlade in feedback av våra besökare på marknaden. Vid sidan av den digra goda feedbacken fick vi även några idéer att utveckla. Vi beslöt att svara omedelbart på en del av de frågor som ställdes och på kommentarerna. Nedan finns några svar på den feedback som samlades in på Medeltidsmarknaden.

 

Varför finns programmet inte tillgängligt på engelska?
Föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry:s evenemang Medeltidsmarknaden strävar efter att beakta olika besökares språkgrupper i sin informationsspridning. Därför publiceras Medeltidsmarknadens program på evenemangets webbsidor (www.keskiaikaisetmarkkinat.fi) innan evenemanget startar på finska, svenska och engelska. Dessutom finns utskrivna programblad på alla tre språken på infopunkten under evenemangets gång. Infopunktens personal betjänar besökarna på samma sätt på finska, svenska och engelska samt vid behov på många andra språk såsom ungerska, rumänska, franska eller tyska.

 

Under skådespelets scener skulle man behöva använda mikrofoner.
En av de ledande idéerna i Medeltidsmarknaden är att hålla dagsprogrammet så autentiskt som möjligt så att vi respekterar den medeltida andan. Därför har vi beslutat att inte använda ljudåtergivning under dagsprogrammet, eftersom eldrivna mikrofoner inte vetenskapligt bevisats ha funnits i Åbo heller på medeltiden.

Vid sidan av marknadsskådespelet berör våra linjedragningar gällande ljudåtergivning även det musikprogram som presenteras. Detta baseras på akustiska spelningar. I dagsprogrammet har vi även noga bestämt hurdana instrument, kläder och specialprogram som kan tolkas även ha funnits på medeltiden.

Vi behöver fler skräptunnor på området.
Angående insamling av skräp och avfall har vi strävat efter att placera skräpkorgar med jämna avstånd på evenemangsområdet samt sett till att vårt städarteam är tillräckligt stort, så att området under evenemangets gång hålls snyggt och angenämt för besökarna. Vid sidan av permanenta skräpkorgar från Åbo stads sida, placerar vi fram ca 30 extra skräpkorgar på evenemangsområdet  (Gamla Stortorget, Porthansparken, Brinkkalas gård och Restaurang Teinis gård samt mellan Östra Strandgatan och Domkyrkobron‒Nunnegatan. På basis av den feedback vi fått är det ändå bra att antalet skräpkorgar och placeringen evalueras på nytt inför följande sommars evenemang.

 

Jag hade önskar mer information om evenemangen i Åbo slott, museet Aboa Vetus & Ars Nova, Rohan Tallit och Åbo domkyrka.
Medeltidsmarknaden är en enskild del av programhelheten Det medeltida Åbo, i vilken  – vid sidan av Medeltidsmarknaden på Gamla Stortorget – räknas evenemanget i Åbo slott, program i museet Aboa Vetus & Ars Nova, Rohan Tallits hästtornerspel samt programmet i Åbo domkyrka.  Om programhelheten Det medeltida Åbo sprids information i den gemensamma broschyren Det medeltida Åbo (Keskiajan Turku), där det även finns kontaktuppgifter till varje enskild arrangör av program.

För Medeltidsmarknadens, som arrangeras på Gamla Stortorget, informationsspridning ansvarar den allmännyttiga föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry. De övriga evenemangen ingår i helheten Det medeltida Åbo, då varje enskild arrangör ansvarar för förverkligande av och informationsspridning om sin egen del av programmet. I informationsspridningen om föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry:s Medeltidsmarknad kan vi tyvärr inte ta ställning till alla enskilda arrangörers program.

 

Kablar på Västra Strandgatan.
I Åbo arrangeras rikligt med andra evenemang producerade av andra arrangörer samtidigt som vi arrangerar Medeltidsmarknaden. Dessa arrangeras skilt från Medeltidsmarknadens evenemangsområde. Evenemangsområdet för föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry:s Medeltidsmarknad  omfattar endast Gamla Stortorget, Porthansparken, Brinkkalas gård och Restaurang Teinis gård samt området mellan Östra Strandgatan och Domkyrkobron‒Nunnegatan.

Från Medeltidsmarknaden skilda program är till exempel Hantverksmarknaden på Västra Strandgatan, Hantverkarkvarteret framför museet Aboa Vetus & Ars Nova, Street Food Fiesta framför gallerian Titanik samt Rohan Tallits hästtornerspel på Domkyrkotorget. De från Medeltidsmarknaden oavhängiga, nämnda arrangörerna ansvarar själva för sitt program samt för sina evenemangsområden.

 

Varför är evenemangets område inte rökfritt, fastän det även finns många barn bland besökarna?
Det finns ett särskilt markerat område där man kan röka på Medeltidsmarknaden. Området ligger bakom Gamla Rådhuset och Brinkkalahuset. Evenemangets arrangörer vill göra det möjligt att det går att följa med allt som pågår på evenemangsområdet i en rökfri omgivning. Naturligtvis är det omöjligt att övervaka varje enskild persons rökande, men vi kommer att ta itu med detta noggrannare i råden för besökarna och i informationsspridningen om evenemanget bland annat genom att hänga upp skyltar som förbjuder rökning.

 

Varför finns det inga parkeringsplatser för bilar på Medeltidsmarknadens evenemangsområde?
Medeltidsmarknaden är ett enormt evenemang som är beläget i Åbo stads centrums omedelbara närhet. Det finns inga parkeringsplatser för bilar varken under evenemangets gång eller utanför evenemangets tidpunkt. Vi informerar om saken både åt besökarna och åt dem som uppträder i god tid varje år, redan innan evenemanget äger rum.

Det är smidigast att ta sig till evenemanget med offentliga transportmedel. De flesta av Åbotraktens bussar stannar alldeles i närheten av evenemangsområdet, varför vi således uppmuntrar våra besökare att använda den offentliga trafikens tjänster under evenemangets gång.

Man kan smidigast parkera bilden i Åbo centrum, på gångavstånd från evenemangsområdet, i t. ex. parkeringshallar i centrum, vilka är: Louhi (Västra Långgatan 12 B, personalutgångar på Salutorget, Universitetsgatan och Köpmansgatan) Julia (Brahegatan 3), Stockmann (Kristinegatan 11), P-Centrum (Kristinegatan 8), Wiklund (Brahegatan 8) och Puutori (Brahegatan 13).

 

Mer djur till evenemangsområdet.
Vi har inte särskilt förbjudit att man tar med sig husdjur till evenemangsområdet, men vi har vänligt bett att få påminna våra besökare att ta hänsyn till att husdjur såsosom hundar, inte trivs i larm och en tät folkmassa.

Ibland har vi haft får eller oxar i skilda inhägnader på evenemangsområdet. Alla djur är dock inte vana med att visa upp sig för stora folkmassor, vilket begränsar de årliga möjligheterna att ta med djur till evenemanget. I egenskap av evenemangets arrangörer vill vi stressa våra vänner djuren, som inte är vana att uppträda, så litet som möjligt.

 

Varför finns det så många måsar på evenemangsområdet?
I Åbo och i Åbo skärgård häckar rikligt med måsar, som anländer till skärgårdens häckningsområden särskilt om somrarna, men även till stadens område. Under de senaste åren har måsarnas möjligheter att hitta mat försvårats, vilket sedan återspeglas i att en allt större flock måsar har funnit näring i staden.

På Medeltidsmarknaden har vi gett råd till våra besökare att låta bli att mata fåglarna, så att måsflockens storlek hålls konstant. På samma vis har vi gett råd till våra livsmedelsförsäljare och städteam att hålla området snyggt, så att skräp inte lockar fåglarna till området. Tyvärr kan vi ändå inte påverka beteendet hos vilda djur på annat vis än att ge råd till våra samarbetspartners och besökare och betona vikten av renhet, och förbjuda matandet av djuren.

 

Tack än en gång till alla som gav feedback!

 

 

Medeltidsmarknaden arrangeras av den allmännyttiga föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry., som inte strävar efter vinst.

 

 

Mer information:
Tiina Hartikainen
projektarbetare
tfn 040 132 9994
tiina@keskiaikaisetmarkkinat.fi