PRINCIPERNA FÖR ETT SÄKRARE TILLSTÅND

PRINCIPERNA FÖR ETT SÄKRARE TILLSTÅND

Turun Suurtorin keskiaika ry följer principerna för ett säkrare tillstånd i deras verksamheter och evenemanger. För oss innebär en tryggare tillstånd att alla har friheten att vara som de är, utan hån, diskriminering eller trakasserier.  Marknaden, marknadsrepetition, evenemangen, föreställningar och andra relaterade evenemang är absolut fria från trakasserier och diskriminering.   Utgångspunkten för principerna för ett…

Medeltidsmarknaden pågick virtuellt – Programmet sparas och kan ses på evenemangets webbsidor

Medeltidsmarknaden pågick virtuellt – Programmet sparas och kan ses på evenemangets webbsidor

Föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry förverkligade den första virtuella Medeltidsmarknaden to–sö 25–28.6.2020. På grund av coronaepidemin förflyttades torgevenemanget till år 2021 och istället arrangerades alternativt program som förevisades i Facebook, YouTube samt på det virtuella evenemangets webbsidor, keskiaikaisetmarkkinatverkossa.fi, som särskilt skapats för detta ändamål. Evenemanget Medeltidsmarknaden på webben hade som temaår 1394, som även anger…

Programmet för evenemanget Medeltidsmarkanden på webben har publicerats

Programmet för evenemanget Medeltidsmarkanden på webben har publicerats

Föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry arrangerar det första virtuella evenemanget i sin historia i juni 25–28.6.2020. Det virtuella evenemanget Medeltidsmarknaden på webben arrangeras för att ersätta torgevenemanget, som förflyttas till år 2021.   Evenemangsplatser för Medeltidsmarknaden på webben har publicerats i webbportalen www.keskiaikaisetmarkkinatverkossa.fi och på två sidor i Facebook: virtualtorget och evenemangssidan huvudscenen.   I…

Vi letar efter frivilliga till Medeltidsmarknaden

Vi letar efter frivilliga till Medeltidsmarknaden

Föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry letar efter ivriga frivilliga för Medeltidsmarknaden. Vi har öppnat registreringen av frivilliga på våra webbsidor. Man kan fylla i ett formulär direk på webben genom att klicka HÄR. (Obs! Endast på finska. [https://forms.gle/JhdZcRJK3DhyF3s38]) På Medeltidsmarknaden får de frivilliga arbeta med bland annat uppgifter som berör bygge av evenemangets kulisser, medverkan…

Sök till skådespelare på Medeltidsmarknaden

Sök till skådespelare på Medeltidsmarknaden

Föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry söker skådespelare till sin amatörteaterproduktion på Medeltidsmarknaden i Åbo 2020. I produktion finns flera roller med låg tröskel som är lämpliga för personer i alla åldrar som är intresserade av skådespeleri eller av att ha medeltiden som hobby. Medeltidsmarknadens utomhusskådespel uppförs på Gamla Stortorget to–sö 25–28.6.2020.   Alla som är…

Svar på Medeltidsmarknadens marknadsbesökares feedback

Medeltidsmarknaden sommaren 2019 var lyckad, för vilket vi kan tacka alla samarbetspartners till evenemanget och även den talrika skaran besökare! Er närvaro skapade äkta marknadsstämning på Gamla Stortorget! Evenemangets arrangör, den allmännyttiga föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry, strävar efter att utveckla evenemanget, varför vi samlade in feedback av våra besökare på marknaden. Vid sidan av…

136 000 besökare på Medeltidsmarknaden

Under fyra marknadsdagar, 27.6‒30.6.2019 reste vi i tiden, till år 1399, på Medeltidsmarknaden på Gamla Stortorget i Åbo. I år besökte inalles 136 000 personer Medeltidsmarknaden. Medeltidsmarknaden arrangeras av den allmännyttiga föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry, som inte eftersträvar vinst i sin verksamhet. Föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry tackar alla evenemangets besökare, samarbetspartners och frivilliga….

Bli garantimedlem av föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry!

Ligger medeltiden nära ditt hjärta? Vill du stöda Medeltidsmarknadens verksamhet i Åbo? Visa din kärlek till medeltiden och bli garantimedlem till föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry! Med hjälp av ditt medlemskap försäkrar du att årets största medeltids- och forntidsevenemang förblir ett intressant evenemang av hög kvalitet även i framtiden! Privatpersoner, familjer samt företag och sammanslutningar…