Föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry

Föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry (Åbo Storgtorgs medeltid) har år 2010 grundats som en allmännyttig förening som inte strävar efter vinst. Föreningen strävar efter att öka kännedomen och hobbyverksamheten kring medeltidshistoria, arkeologi, forntida teknik och hantverk. Föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry:ns medlemmar är museet Aboa Vetus & Ars Nova, Turun historiallinen yhdistys ry (Åbo historiska sällskap), WarusSeppäin kilta ry, Turun Keskiaikaseura Unikankare ry (Åbo Medeltidssällskap), Varsinais-Suomen esittävän taiteen yhdistys ry samt Turun kulttuuritapahtumien tuki ry.


Aboa Vetus & Ars Nova

Aboa Vetus & Ars Nova är ett museum för historia och modern konst i Åbo. De utgrävda ruinerna av hus och gränder som finns i Aboa Vetus är i huvudsak från medeltiden. Tyngdpunkten i basutställningen, som ringlar i ruinerna, ligger i 1400-talet och berättar om stadens liv för flera århundraden sedan. Ars Nova gör oss bekanta med modern konst genom sina egna samlingar och i växlande utställningar.

www.aboavetusarsnova.fi


Turun historiallinen yhdistys ry (Åbo historiska sällskap)

Turun historiallinen yhdistys ry förenar historieforskarna, lärarna, studenterna och amatörerna. Föreningen ökar den historiska forskningen och historievetenskapliga hobbyverksamheten samt upprätthåller kontakten mellan forskare inom branschen samt den breda allmänheten. I verksamheten ingår resor, utfärder, föredrag, föreläsningsserier och först och främst publikationsverksamhet.

www.thy.fi


WarusSeppäin kilta ry

WarusSeppäin Kilta ry är ett gille i Åbo som specialiserat sig på att framställa medeltida vapen och tillbehör. I verksamheten ingår även övningar med vapen och att levandegöra historien.

www.warussepat.fi


Turun Keskiaikaseura Unikankare ry

Turun keskiaikaseura Unikankare ry (Åbo medeltidssällskap Unikankare ry) verkar i Åbo och är en underavdelning av ett internationellt medeltidssällskap, Society for Creative Anachronismin (SCA), dvs. en förening för kreativ anakronism. Unikankares fokus är på forskning och att levandegöra europeiska kulturer från ca 600-1600 e.Kr.

https://keskiaikaseuraunikankare.fi


Varsinais-Suomen esittävän taiteen yhdistys ry

Föreningens målsättning är att upprätthålla och utveckla scenkonsten som hobby i Egentliga Finland, stöda medborgarnas frivilliga kulturhobbyn samt förnya och utveckla medborgarnas kulturuppfattningar. Föreningen verkar som takorganisation för hobbygrupper som representerar olika konstformer. För tillfället verkar fyra musikgrupper (Räikkä, Vapaat radikaalit, Sointu-Siskot och Äimän käet) och en dansgrupp (Elysium) i föreningens regi.


Turun kulttuuritapahtumien tuki ry

Turun kulttuuritapahtumien tuki ry:s uppgift är att upprätthålla, stöda och öka möjligheterna för registrerade föreningar att anordna kulturevenemang i Åbo och dess närområden. Föreningen organiserade programmet på Tornerspelsgården under Medeltidsmarknaden samt musikföreställningarna sommaren 2010.


Tilläggsuppgifter


Reima Välimäki
ordförande
reima.valimaki@utu.fi

Meri Vuohu
förvaltningsdirektör
meri@suurtorinkeskiaika.fi
tfn 040 132 9993