Försäljare

Föreningen Turun Suurtorin keskiaika anordnar 27–30 juni 2024 Åbo Medeltidsmarknad vid Gamla Stortorget och i dess omgivning, i hjärtat av det medeltida Åbo. På marknaden, medan hantverkarna säljer sina produkter, vandrar adelsmän, kyrkomän, gycklare, pigor och drängar bland allmänheten med sina egna skvaller och berättelser. Det finns försäljningsställen för hundra försäljare och 2023 var det cirka 120 000 besökare.

Försäljningstider på marknaden är torsdag och fredag ​​12–20 och lördag och söndag 12–18.

Om att ansöka om försäljningsställe

Produktkrav

Produkterna bör passa in i en medeltida miljö och vara tillverkade av naturmaterial. Vi uppskattar en tydlig produkthelhet och äkta, handgjorda produkter. Den medeltida linjen bör även följas från produkternas emballage och dekoration av torgståndet till försäljarnas klädsel. Plast kan inte användas i produkter eller förpackningar. Vi letar även efter försäljare av livsmedel i medeltida anda. Kärlen och dricksglasen bör vara så medeltida som möjligt – helst inga nutida genomskinliga plastmuggar, servetter eller pappersfat.

Urval av försäljningsprodukter

Föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry väljer ut de produkter som få säljas på marknaden. Till de produkter som sänds in för evaluering bör bifogas en noggrant ifylld ansökan om försäljningsplats. Uppgifter om försäljarna ges inte vidare till en tredje part. Varje produkt bör märkas noggrant, så att dina produktsampel inte blandas ihop med andra sökandes arbeten.

Produkterna ska vara inlämnade till föreningen senast tisdagen den 12 mars 2024 på ett av två sätt:

  • Du kan ta med produktprover och ansökan tisdagen den 12.3. klockan 11–18 till adressen: Huset Brinkala, Gröna salen (2:a våningen), Gamla Stortorget 3, 20500 Åbo.
  • Produktprover, bilder och ansökan kan skickas i förväg med brev eller paket till adressen: Föreningen Turun Suurtorin keskiaika, Gamla Stortorget 3, 20500 Åbo.

Ifall du sänder dina produkter per post, gör det i god tid och välj tjänsten Till dörren, eftersom vi inte löser ut postpaket på posten eller andra utlämningsställen. Kom ihåg att bifoga ett returkuvert eller -låda och ett förbetalt porto. Observera att paket inte längre kan skickas med frimärken och att Skicka enkelt -koden gäller i 14 dagar efter betalningen.

Produkterna som tas med på plats måste hämtas fredag ​​15.3. klockan15–18. Vi lagrar inte outhämtade produkter.

Vare sig man deltagit tidigare år eller ej, bör varje försäljare inlämna sina produkter för evaluering. Juryn byts ut varje år, varför alla produkter, såväl nya som gamla, är jämlika. Samtidigt får vi även noggranna uppgifter om hurdana produkter som erbjuds till försäljning på marknaden, vilket är viktigt redan med tanke på informationsspridningen. Alla produkter av t.ex. samma material eller som tydligt ingår i en produktgrupp behöver dock inte lämnas in för evaluering – de kan presenteras för juryn skriftligen.

I en blankett med feedback ger juryn information om huruvida produkterna godkänts eller ej samt möjliga kommentarer och utvecklingsförslag till produkterna. Ifall juryn har konstaterat att dylika produkter inte är lämpliga för Medeltidsmarknaden, finns det tydligt uttryckt i blanketten. Ifall du ännu utvecklar nya produkter efter juryns evaluering, meddela även om dessa till oss. Endast godkända produkter kan säljas på marknaden.

Priser

Stånd med tygtak som erbjuds av arrangören, bredd 1,6 m och djup 2 m
70 € / dag
240 € / alla fyra dagar

Utrymme för eget stånd, bredd 2 m
120 € / dag
400 € / alla fyra dagarna

Snabbmatplats (plats 2 m x 2 m, arrangörens eller försäljarens eget stånd)
140 € / dag
500 € / alla fyra dagarna

Tilläggsutrymme: 50 € / m bredd/dag
Elektricitet (endast för livsmedelsförsäljare) 20 €/dag

OBS! I priserna tillkommer inte moms.

I detta ingår dessutom nattlig bevakning av torgstånden, avfallshantering, förstahjälpsjour, info om medeltiden och hjälp med hur produkterna kan läggas fram.

Medeltida utseende

Vi förutsätter att försäljarna är lekfulla och bär medeltida klädsel, som de vid behov kan hyra av evenemangets arrangör. Försäljarna kan delta i evenemanget med sitt eget torgstånd i lämplig, medeltida stil (en bild av torgståndet i sin medeltida skrud är en obligatorisk bilaga till evalueringsblanketten), eller så kan man ta i bruk Medeltidsmarknadens torgstånd med tygtak (storlek ca 1,6 m x 2 m). Om du planerar att använda ditt eget tält, observera att det inte finns ställen på Medeltidsmarknaden för tält som kräver kilar.

NOTERA!

En noggrant ifylld försäljningsansökan måste bifogas produkterna som ska skickas:

Förfrågningar:

Meri Vuohu
förvaltningsdirektör / ansvarig för försäljning
tfn 040 132 9993
meri@suurtorinkeskiaika.fi