Info

Vad är föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry? Var kan jag hyra en fin medeltda dräkt? Går det att betala med Visa Electron på marknaden?

Här finner du information om Medeltidsmarknaden och verksamheten inom föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry. Ifall du inte kan hitta ett svar på en fråga du funderar på, tag kontakt:

Merja Pirttikoski
Producent
Medeltids Åbo 2024
tfn. 040 132 9994
merja@suurtorinkeskiaika.fi