Kontaktuppgifter

Föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry
Gamla Stortorget 3
20500 Åbo

Eventkontor öppet efter överenskommelse.

Feedback kan sändas till adressen:
info@suurtorinkeskiaika.fi

Angående allmänna frågor samt frågor gällande programmet, tag kontakt med

Merja Pirttikoski
Producent
tfn 040 132 9994
merja@suurtorinkeskiaika.fi

Angående torgförsäljning, tag kontakt med

Meri Vuohu
Förvaltningsdirektör / Ansvarig för försäljning
tfn 040 132 9993
meri@suurtorinkeskiaika.fi

Då du vill hyra dräkter, tag kontakt med

Garderob
tfn 040 132 9996
puvustamo@suurtorinkeskiaika.fi