Laboratorio 1400

Laboratorio 1400: brytningspunkter mellan historien, fiktionen och teaterkonsten

Projektet Laboratorio 1400 förnyar medeltidshistoriens berättande och presentation på Medeltidsmarknaden. I år 2017 förbereds projektet med stöd av Kone Stiftelsen.

Projektets målsättning är att lyfta fram det faktum att historien inte är en enkel berättelse, som utan problem tecknas av historieforskningen och arkeologin till fackböcker och därifrån vidare till scenen. Finlands medeltid är bevarad i olika fragment, som måste tolkas kraftigt för att kunna förklaras. Projektet Laboratorio 1400 skapar ett marknadsskådespel, som är mindre fäst vid enskilda fakta och i påhittade händelser som utgör bakgrunden. I skådespelet byggs spänningar mellan det som är bekant och det som är främmande upp och man presenterar sociala och kulturella fenomen, som kunde ha varit möjliga och sannolika i det medeltida Åbo, men av vilka det inte bevarats några säkra källor.

Dessutom förverkligas helt nya programhelheter på Medeltidsmarknaden samt processen att skapa marknadsskådespelet öppnas upp för publiken. Programmet blir mer inkluderande och rikas till olika grupper av besökare: för dem som vill ha en djup upplevelse och har medeltiden som hobby, för lokala barnfamiljer samt för den gängse besökaren.

Historien lärs ut genom att väcka frågor och erbjuda svar på lätt tillgängliga forum, där man kommenterar och berättar om medeltiden och hur man presenterar den. Dessa plattformer utgörs till exempel av en blogg och en videoblogg, där manusförfattaren till skådespelet och experter inom historia kommenterar skådespelets process.

Medeltidsmarknaden är Finlands största medeltids- och forntidsevenemang. Projektets Laboratorio 1400 mål är att Medeltidsmarknaden år 2021 är känd över hela Europa som en konstnärligt ambitiös festival som på ett kreativt sätt förenar vetenskap och kultur, dit man reser lång väga för att delta.

Projektet Laboratorio 1400 är samhälleligt aktuell, eftersom den utmanar pseudovetenskapliga berättelser om Finlands förflutna som florerar för tillfället samt stärker den historiebild som skapas på basis av akademisk forskning och erbjuds till personer med medeltiden som hobby. Projektet har fått ekonomiskt stöd av Kone Stiftelsen för år 2017, eftersom det utgör en #modigaktör (#rohkeatekijä), som förenar vetenskapen och konsten på ett nytt, intressant och fördomsfritt sätt.

Styrgrupp för projektet Laboratorio 1400

Reima Välimäki (ordförande)
Historieforskare

Petri Hiltunen
Serietecknare

Marjo Kaartinen
Professor

Harri Kiiskinen
Historieforskare

Tom Linkinen
Historieforskare

Saara Malila
Informationschef

Elina Rantanen
Åbo stadsstyrelses 2. viceordförande

Henri Terho
Specialrådgivare

Kristiina Vuori
Författare

Timo Väntsi
Teaterchef

Som projektarbetare i projektet och sekreterare för styrgruppen verkar

Tiina Hartikainen
tfn 040 132 9994
tiina@keskiaikaisetmarkkinat.fi