Medeltidsmarknades färglada år

Under årens lopp har många oförglömliga stunder upplevts på Medeltidsmarknaden. Det medeltida Åbo har återskapats genom försäljare, hantverkare, riddare, musikanter och lekare sedan 1996 i miljön kring Gamla Stortorget i Åbo. Ett skådespel har fungerat som en central del av marknaden, där historiska händelser har tagits till nutiden på ett storslaget, roligt och unikt sätt.

På Gamla Stortorget har marknadsgästern under årens lopp underhållits av många spännande händelser, så som pesthotet, kriget mot Novgorod och besök av dignitärer på marknaden samt makthavarnas konflikter – utan att förglömma stadsbornas glada möten, dans och sång.

Här finner du information om Medeltidsmarknadernas temaår och händelser.

2020

Medeltidsmarknaden tog os på en virtuell resa till året 1394. På borgare Jakob Anderssons gård möttes varandra Anderssons hustru Margareta Jönsdotter, deras son Anders, tjänsteflicka Kaarina, stadsskriven Olof Matsson samt silversmeden Jaakko Henrikinpoika och handlare Hindrik Olofsson för att göra Anderssons vilja. Vilken hemsk sjukdom kunde ha orsakat borgare Jakob Anderssons ohälsa? Berättelsen kommer att fortsätta nästa år.

2019

Under Medeltidsmarknaden återvände vi till år 1399. Stortorgets marknad samlade ihop olika och på udda vis viktiga människor – allt från biskopen i Åbo till hövitsmannens hustru med följe. En karismatisk feststämning skapades av predikanter, siare, lekare och folket i Prästernas hus.

2018

Medeltidsmarknaden tog marknadsfolket på en oförglömlig resa till jubelåret 1400! Åbo medeltida stad presenterade sig som en tämligen viril plats, där särskilt marknadstiden var fylld av mycket att se och göra. Under fyra dagar upplevdes glädje och sorg, överdåd och snuttjobb, soppa och tvål samt naturligtvis extas och kärlek. Till och med kvinnliga mystiker, Sankt Göran och en hedervärd drake kunde beskådas i Åbo!

2017

”Ärade marknadsfolk! Härmed utlyses marknadsfred på denna marknad!” Marknadsfolket lyssnade på borgmästaren Erik Jenssons ord med glad förväntan sommaren 1517. Det var återigen dags att glömma vardagens sorger för en stund och låta sig förföras av stämningen pä marknaden! Vid sidan av handeln sågs både ett och annat av intresse: falska kyrkans män, lekares uppträdanden, en mystiker från Mätäjärvi och biskopsting… Man visste även berätta att man åter värjde för en dansk attack på Åbo slott.

2016

År 1509 förlöpte marknaden i Åbo i stram stämning. Gutarnas plundringståg spred skräck i kustbyarna och även vid östgränsen utbröt oroligheter. Trots allt anlände försäljare och köpare, herrar och narrar, vackra jungfrur och ståtliga svenner till torget. Det var dags att träffa bekanta och låta sig bli förhörd av markadens stämning. Det går lika bra att sörja i vardagen! Och då marknadsfreden en gång utlysts, vem skulle våga bryta den? Igen?

2015

På Medeltidsmarknaden reste vi till ett nytt sekel då vi för första gången tog oss till 1500-talet. Sommaren 1504 samlades rikets alla rika och mäktiga i Åbo. Den nyvalda riksföreståndaren Svante Sture anlände till staden och representanterna för den andliga och världsliga makten i Finland svor honom trohet. Dessutom rörde sig skrämmande rykten likt vinden bland marknadsfolket. Höll pesten på att landstiga i Finland?

2014

Sommaren i nådens år 1491 var som hetast och det skvallrades i Åbo. Det fanns mycket att reparera i staden efter den ödesdigra branden på våren och stuvarna i hamnen hade gått i strejk efter att handelsmännen från Danzig hade vägrat betala enligt den överenskomna taxan. Det krävdes verkliga diplomatkunskaper att lösa tvisten och således sköttes detta av självaste riksföreståndaren Sten Sture, som anlände till Åbo för att reda ut situationen.

2013

På Medeltidsmarknaden resten man till år 1489, då Missale Aboense, den första bok som tryckts för Finland, anlände för att begrundas av åboborna! Medeltidsmarknaden var garanterad torgstämning: liv och lust, hjärtliga återseenden, festliga tal om marknadsfred, glädje och kärlek, ärevördiga fruar och vackra jungfrur, nådiga herrar och avfällingar, kiv och gräl, torgförsäljarnas handel, ärligt bedrägeri samt nunnor, skurkar och världens vackraste enhörning!

2012

Vi skrev år 1418 på Gamla Stortorget och firade en marknad av möten. Skismen inom den katolska kyrkan och den tredje påvens tidevarv hade nyligen slutat och nyheten om detta hade spritt sig ända till det avlägsna Åbo. På torget möttes de olika stånden, språken och kulturerna. Marknadsfolket kunde även lära känna ett nytt mysteriedjur, som anlänt från fjärran länder!

2011

Under Medeltidsmarknaden återvände vi till år 1385, då staden levde i Bo Jonssons tidevarv. Bo Jonsson var slottsherre i Åbo och den mäktigaste mannen i Svenska riket. För första gången valde man en finskfödd biskop, Bero II Balk av frälseätt. Vid sidan av helgonprocessioner och marknadsyra undslapp stadsborna dock inte små uppgörelser och en brand.

2010

På Gamla Stortorget levde man i året 1350 och höll glädjens marknad! I staden rörde sig ändå ett rykte om den annalkande pesten samt om kungens krigsplaner. Sjukdomarna hölls borta med hjälp av gemensam sång och dans, då marknadsfolket glädjades över livet!

2009

På Medeltidsmarknaden resten man till år 1439 och upprördes av Davids uppror som kvästs i början av året. Den mäktiga biskopen, Magnus II Tavast, försåg Åbo domkyrka aktivt och byggde nya kapell medan slottsherren i Åbo, Hans Kröpelin, höll ordning på Österlandet.

2008

Besökarna på medeltidsmarknaden ledsagades till år 1413, då man fortfarande under en borgmästares tid och efterdyningarna av de senaste årens hemskheter. Detta störde rådsmedlemmarna, och speciellt Hans van Kampen, som strävade efter att bli borgmästare, eller åmtinstone vinna platsen för sin son.

2007

På Gamla Stortorgets kullerstenar levandegjordes Åbo av år 1412, då det gick vågor igenom riket. Unionsdrottningen Margareta hade fått sista smörjelsen och slottsfogden Claus Lydekenson Djäkn hade dragit åstad ända till Stockholm för att få råd. Novgoroderna skrämdes iväg från Viborgs port med små förluster. Det sades att Tyska orden hade lidit ett stort nederlag mot de polska och lettiska trupperna.

2006

På Medeltidsmarknaden återvände man till sommaren 1447, då Åbo domkyrka redan var nästan 200 år gammal och I marknadsyran firade man 90-årsdagen för den folkkäre biskopen, Magnus Tavasts, födelse. Marknaden fylldes av kärlek, tvister, cirkustrick samt natruligtvis av dans och sång. Konflikterna i handeln, kärleken och mellan släkterna avbröts ändå av den oro som åsamkades av hotet från Novgorod.

2005

I Nådens år 1401 hade två betydande borgarfamiljer i Åbo stad, van der Berge och Gottschalks, nyligen slutit en viktig handelspakt genom att gifta bort sina barn sinsemellan. Mitt I gåvoceremonin rövade vitaliebröderna bort bruden och krävde att man i utbyte mot bruden skulle frige deras ledare, Claus Störtebecker, som satt som fånge i Åbo slott. Borgarna sökte hjälp av riddaren Niclas Kurck, som sett sina bästa dagar. Med hjälp av stadsborna segrade han över sjörövarna och lugnet lade sig över staden.

2004

År 1397 var Österlandet och Åbo I en knepig mellanhand. Biskop Bero II Balk rådde folket att ty sig till de danska regenterna Margareta och Erik av Pommern, men slottsherren på Åbo Knut Bosson Grip var en anhängare till den gamle kungen, Albrekt av Mecklenburg. Stormästaren för Tyska orden kom för att inspektera situationen och Åbos ställning. Hans intressen var dock närmast merkantila.

2003

På Gamla Stortorget rreste vi tillbaka till de historiska händelserna under sommaren 1365. Belägringen av Åbo slott hade pågått hela vintern och nu var den över. Den modiga slottsherren Narve Ingevaldsson måste ge upp med sin trupper, då anfallarna började bränna slottet. Även den fantastiska ballistan, den ökända tyska krigsmaskinen, hade en avgörande roll i belägrarnas seger. Den nya tyska kungen, Albrekt av Mecklenburg, anlände för att hälsa på det erövrade Österlandet och dess folk.

2002

År 1347 mumlades det högt bland marknadsfolket på Stortorget: självaste kung Magnus Eriksson var påväg att anlända för första gången till Åbo! Rikets regent hade seglat från Stockholm för att rusta sig för sitt korståg mot Novgorod, men den vackra drottning Blankas krona var försvunnen. Från den närbelgäna kullen hördes hårda smällar, eftersom Åbo domkyrka byggdes ut under biskop Hemmings försorg.

2001

I Nådens år 1434 anlände den tyske köpmannen Herman Grossist till marknaden i Åbo och han hade med sig en last med varor och människor som aldrig skådats förr. Som sin mest värdefull last bar han dock med sig kungens brev från Stockholm. I riket pågick Engelbrektsupproret, då biskopen Magnus II Tavast och slottsherren Claus Lydekenson Djäkn måste välja att stå på finländarnas sida.

2000

Gamla Stortorget förvandlades till år 1403 och här sågs olika aktiviteter då österlandets största marknad drog folk till sig. Även diginitärer ärade marknaden med sin närvaro, så som kung Erik av Pommern och Åbo slottsherre Tord Bonde.

1999

Marknaden förevisade år 1390, då fredliga handelsmän, bönder och kyrkans män samlades här. I likhet med tidigare år var Hennekinus Luokkinainen borgmästare för Svenska rikets näststörsta stad.

1998

Vid tiden av Olofsdagen anordnades marknaden, då man reste till år 1387. Både Åbo slottsherre Jeppe Djäkn och borgmästaren Hennekinus Luokkinainen besökte marknaden, som öppnades av den sistnämnde.

1997

Medeltidsmarknade, som anordnades på Åbo Gamla Stortorg, fylldes av musikanter, lekare och gycklare som underhöll det glada marknadsfolket!

1996

Den första Medeltidsmarknaden arrangerades på Brinkkalas innergård, där försäljarna sålde hantverk av kvalitet och olika artister ledde besökarna till det spännande, medeltida Åbo!